Jean Adrienne Arınma Sistemi (iç Benlikle Konuşma)

 1. Aşama Güçlendirme 

Jean Adrienne Arınma Sistemi (İç Benlikle Konuşma )Nedir?

Arınma Sistemi, psikolog, eğitmen ve uygulamacı Jean Adrienne tarafından ilahi ilhamla geliştirilmiş bir yaşam enerjisi arındırma yöntemidir. Arzu etmediğimiz bir şekilde yaşamımızın bir alanında tıkalı kalmış olmamıza yol açan ve öz gücümüze ulaşmamızı engelleyen blokajların, İç Benliğimizin (veya Yüksek Benliğimizin) rehberliğinde, 144 dosyadan oluşan bir dosya protokolü ve spiritüel kinesioloji kullanılarak, kolayca ve huzurlu bir şekilde arındırılmasını sağlar. Yaşamımızı olumsuz etkileyen blokajlar, genellikle bilinçaltımızda bir yerlerde saklanmış çeşitli yaşam süreçlerindeki yaşanmışlıklara verilen tepkilere ait eski uygun olmayan, yanlış programlardır.

Bu etkilerin kaynaklandığı yaşam süreçleri, bizim şu anki yaşamımız olabileceği gibi, sıklıkla ruhumuzun geçmiş yaşam süreçleri veya atalarımıza ait başka yaşam süreçleri, hatta bazen de ruh grubumuzun üyelerine ait yaşam süreçleri veya paralel evrenlerdeki yaşam süreçlerimiz olabilmektedir. Bazen de yaşamımızdaki olumsuzluklar ve tıkanıklıklar enerji alanımızda eklenti şeklinde var olan parazit enerjilerden, psişik saldırılardan veya ışığa geçiş yapamamış ruhların etkilerinden kaynaklanabilmektedir. Inner-Speak bizi etkileyen bu etkilerin kaynaklandığı kaynak yaşam sürecinin tespit edilerek etkinin kaynağında arındırılmasını ve böylece bizim yaşamımızın bu etkiden özgürleşerek, gerçekliğimizin değişmesini sağlar.

I Nerelerde Kullanılabilir?

Yaşamımızın sorun yaşadığımız veya istediğimiz gibi gitmeyen belirli bir alanındaki tıkanıklıklara yönelik,

Yaşamımızda sürekli yinelenen olumsuz yaşam kalıplarına veya istemediğimiz bir kimliği üstlenip yaşamakta olmamız durumlarına yönelik,

Fiziksel, duygusal veya zihinsel rahatsızlıklara yönelik (*),

Yaşam enerjimizin düşük olması, yaşamımızda nedeni belirsiz bir sıkıntı yaşamamız veya yaşam amacımızı kaybetmiş gibi hissetmemiz şeklindeki durumlara yönelik,

Çeşitli korkularımız/fobilerimize yönelik,

Kişilerden veya mekanlardan parazit enerjileri ve eklentileri arındırmaya yönelik.

Uygulamaları nasıl gerçekleşir?

Arınma Sistemi uygulamaları Yüksek Benliğimize teslimiyet halinde gerçekleşen spiritüel uygulamalardır. Uygulamada danışan tamamen bilinç boyutundadır ve kolaylaştırıcı danışanın Yüksek Benliğinden önce üzerinde çalışılan etkiye yönelik gerekli bilgileri alır,  bunlar danışanın deneyimlemekte olduğu durumla ilgili çeşitli bilgiler ve etkinin kaynaklandığı yaşam süreci, oradaki yaşanmışlık ve ruhun buna verdiği tepkiyle ilgili bilgilerdir; sonrasında çeşitli arınma işlemlerine geçilir. Tüm uygulama dosya protokolünün yapısının akışına uygun olarak, Yüksek Benliğin rehberliği ile uygulanır. Bir uygulama genellikle 1-1,5 saat arası sürer, ancak bu süre danışanın kaldırabileceği arınma düzeyine göre değişebilir. Inner-Speak uygulamalarında niyet her zaman üzerinde çalışılan konuya dair mümkün olan tüm arınmanın bir uygulamada gerçekleşmesi olmakla birlikte, bazen ayni konu üzerinde 2. veya bazen 3. bir uygulama gerekli olabilir. Devam uygulamanın gerekli olup olmadığı uygulamanın sonunda belli olur ve devam uygulaması ilk uygulamanın işlem süresi bittikten sonra yapılır.

Arınma Sistemi uygulamaları hem bizim uygulamamız hem de bize uygulanması çok kolay, pratik ve zevkli, iç görümüzü ve bilinç düzeyimizi oldukça yükselten uygulamalardır. Inner-Speak uygulamalarında, çok ender durumlar haricinde, mutlaka bir enerji değişimi ve çözülüm gerçekleşir ve uygulamalarından gelen uygulama oldukça etkili bir uygulamadır. Bununla birlikte Arınma Sistemi yönteminin en önemli özelliklerinden biri çok yumuşak etkili olacak şekilde uzaktan da yapılabilir.

Arınma Sistemi uygulama​ları neleri içerebilir?

 içerisinde uygulama sırasında Yüksek Benliğimiz tarafından gerekli görüldüğü üzere kullanılabilen, çeşitli güçlü araçlar da vardır:

Olumlamalar,

Belirli bir meleğe/meleklere çağrıda bulunma,

Hayvan totemimizi saptama,

Yükselişe yönelik bir niteliğin uyandırılması,

Ki blokajlarına yönelik akupunktur,

Ritüeller,

Dengede olmayan veya ağır hasarlı olan bir çakranın/çakraların saptanması ve arındırılması,

Perilerden veya runelardan gelen mesajlar,

Enerji alanındaki bir hasarın saptanması ve giderilmesi,

Çiçek esansları, yağlar, taşlar,

Var olabilen bir ters dönme (polarite) durumunun saptanması ve giderilmesi,

Bu yaşam için yaşam anlamımızın açıklanması,

Bizi beslemesi gereken noksan öğelerin saptanması,

Dualar,

Semboller,

Yin/yang enerjilerindeki dengesizliklerin saptanması,

Frekansımızı yükseltici bir titreşimsel rezonansın uygulanması.

Inner-Speak eğitimi nasıldır ve Inner-Speak eğitimini kimler alabilir?

Inner-Speak eğitimi 2 aşamalıdır. İlk aşaması Inner-Speak Güçlendirme (Empowerment) dir. Inner-Speak Güçlendirme, Inner-Speak eğitiminin 2. ve son aşaması olan Inner-Speak Uygulayıcı/Öğretici (Practitioner/Teacher) eğitimi için ön gerekliliktir.  

Inner-Speak Güçlendirme eğitimi şunları içerir:

Inner-Speak ve gücümüzü uyandırmaya yönelik bilgiler,

Evrensel yasaları ve etkilerini anlamak,

Epifiz ve hipofiz bezlerinin aktivasyonu,

Inner-Speak protokolü temel kinesioloji,

Inner-Speak dosyaları, Inner-Speak Güçlendirme el kitabı,

Bir uygulamanın nasıl gerçekleştirileceği.

Inner-Speak eğitimi almak için herhangi bir şart yoktur,Çalışan veya çalışmayan dileyen herkes bu uygulaması kolay ve basit olan arınma yönteminin eğitimini alabilir. Inner-Speak Güçlendirme eğitiminden sonra kendiniz, aileniz, arkadaşlarınız ve başkaları için arındırıcı ve Arınma Sistemi uygulamaları yapabilir hale gelirsiniz. Her şeyden önce, içsel gücünüzü elinize almak ve yaşam misyonunuzun yolunda yürümenizi kolaylaştırmak adına kendinize yapabileceğiniz önemli bir yatırımdır.

(*) InnerSpeak fiziksel, duygusal ve zihinsel hastalıklarda teşhis yapmaz; ancak bu olguyu yaratan enerji dengesizlikleri ve tıkanıklıklarının ortadan kalkmasına bütünsel olarak yardımcı olur; zihinsel ve bedensel rahatsızlıklarda bütünsel uygulama geleneksel tıp ile desteklenmelidir.

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!