Kozmik Enerji (Cosmo Energitica)

Kozmik Enerji
Kozmik enerji metodu Mısır, Tibet, Hindistan ve eski uygarlıklarda binlerce yıldır kullanılan bir yöntemdir. Kozmik enerji uygulama, enerji bilgisi taşıyan biyoinformatif kozmik enerji kanallarının aktive edilip kullanılmasını içeren bir yöntemidir. Bu kanallar insanlığın kullanımı için evren - yaratıcı güç tarafından gönderilmiştir. Bu yöntem kullanılarak kişinin sağlığı ve yaşamı üzerinde pozitif etkiler oluşturulur.

 
İnsan sadece fiziksel bedenden oluşmuş bir varlık değildir. İnsan ruh, beden ve zihinle birlikte biyoenerji bilgisi taşıyan bir sistemdir.

İnsanın mutluluğu kendi ruh, beden ve zihin sisteminde taşıdığı bilginin nitelik ve niceliğine bağlıdır. insanın enerji bedeni bütün bu biyoinformatif bilgiyi taşır. 

 

Kozmik enerji  insan beden, zihin ve ruh bileşenlerinden oluşan varlık olarak ele alınır ve uygulama bütüncül bir yaklaşımla yapılır. Sadece hasta organa yönelik değil bütün bedene ve enerji alanlarına yönelik  yapılır. Çakralardaki, organların enerji alanlarındaki ve auradaki negatif enerjiler uygulama enerjileri ile temizlenir ve enerji alanları pozitif  enerjileri ile doldurulur.

1. Kozmik Enerji nedir?
Kozmik enerji evrendeki herşeyi bir düzende tutar. Kozmik enerji heryerdedir. Galaksiler, gezegenler, insanlar, hücreler ve atomların arasındadır. Varlığımız için bir temeldir. 

2. Kozmik Enerjiyi nasıl alırız?
Kozmik enerjiyi derin uykuda ve iç sessizlikte alırız. Meditasyonda yoğun olarak alabiliriz. 

3. Kozmik Enerjiyi neden almalıyız?
Uyku sırasında aldığımız kozmik enerji vücudumuzun ve zihnimizin konuşma, duyma, hareket etme ve düşünme gibi günlük aktivitelerinde kullanılır. Bu yüzden uyandığımızda kendimizi dinlenmiş ve güçlü, geceyse yorgun ve bitkin hissederiz. 

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!