Kurumsal Nefes Teknikleri

Kurumsal Nefes Teknikleri
Kurumsal nefes eğitimleri şirket çalışanlarının yetkinlikleri ve performanslarını arttırmak için Nefes Teknikleri kullanımı ile değişimleri kolayca aşabilmelerini sağlayacak kolaylıklar sağlayarak iş dünyasının meydan okumalarına dinamik çözümler üretir.

Şirketlerin hızlı değişim ve gelişim kabiliyetleri şirket çalışanlarının yetkinlikleri ve performansları ile direk

ilişkilidir. Nefes Teknikleri kullanımı şirket çalışanlarının alışılmış dışı değişimleri kolayca aşabilmelerini sağlayacak kolaylıklar sağlayarak iş dünyasının meydan okumalarına dinamik çözümler üretir. Bireylerin sezgilerini geliştirerek daha iyi karar almalarını ve kaliteli seçimler yapmalarını sağlayacak farkındalık oluşturur.

Nefesin günlük fonksiyonları dışında bireysel gelişim amaçlı kullanılması, yönetici ve çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimlerini hızlandırabilmektedir. Nefes çalışmaları kişinin gerçek potansiyellerine ulaşmasını engelleyen inanç ve peşin kabulleri irdelemesini, stratejilerin daha açık ve görünür hale gelmesini sağlar. Sezgi ve ilhamın etkin kullanımı ile imkânsızı imkânlı hale getirme yolları açılır. Kontrolsüz ve amaca hizmet etmeyen düşünsel ve duygusal davranışların nasıl değiştirileceği deney imlenir. Bu fırsatlar kişinin yenilikçi kararlar alması yönünde etkileşime neden olur.

Kurumlar ve şirketler gelişmeyi ve büyümeyi sağlayabilen yönetici ve çalışanlara ihtiyaç duyarlar. Bilinçli olarak geleceğin yaratılması ve hedefin gerçekleştirmesini sağlayabilenlerin sayısı fazla değildir. Bireylerin nefes teknikleri kullanarak holistik düşünme, imajinasyon oluşturma, motivasyon artırma, beta dikkat seviyesi oluşturma, hızlı okuma, fotografik hafıza, heyecan kontrolü gibi kabiliyetleri kazanmaları sağlanabilir. Bütün bu kabiliyetlerin nefes kontrolü ile sağlanabileceğini öğrenen yönetici ve çalışanlar özgüven tazeleyerek bulundukları kurum ve organizasyonlara değer katarlar. Nefes Teknikleri kullanımı iş dünyasının meydan okumalarına çözüm sağlayacak inanılmaz kolaylıklar sunmaktadır.
 • Doğru nefes kullanımı ile katılımcıların meslek ve özel yaşamlarında fiziksel ve zihinsel performanslarının arttırılması, potansiyellerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.
 • Çalışan nefes eğitimleri aşağıdaki konuları geliştirmeye yöneliktir:
 • Başarıya odaklanmak
 • Hedef oluşturmak ve hedefe ulaşmak
 • Konsantrasyon bozukluğu, dikkat eksikliği ve çalışma isteksizliğini gidermek
 • Amaca uygun karar verme ve seçim yapma yeteneğini geliştirmek
 • Saklı potansiyelleri açığa çıkarmak
 • Arkadaşlar ve çevreyle olumlu ilişkiler geliştirmek
 • Sosyalleştirmek
 
Nefes çalışmalarının hemen sonrasında görülebilen değişimler.
 
 • Yaşamın her alanında uyum, denge, huzur, mutluluk...
 • Sağlıklı olmak, sevgi ve saygı üretme
 • Kendini güvende hissetme...
 • Potansiyelleri ortaya çıkarabilmek ve kullanabilme
 • Dışa bağımlılıktan vazgeçip, kendi gücünü oluşturma
 • Neşe, sevinç, coşkuyu arttırarak iş verimini çoğaltmak
 • Nefes tekniklerini amaca yönelik kurgulayarak bazı hormonları ve sempatik sinir sistemini süratle aktive edebilir, sevinç, neşe, yaşam heyecanı kazanılmasını, iş hayatınızda mutlu ve huzurlu saatlerin çoğaltılmasını, istekli ve arzulu bir iş yaşamını sağlayabilirsiniz.

Alıcıdan önce kendini tanımak

Kişinin kendi özgüveni sağlama, yararlı olma duygusunu arttırma, özsaygıyı arttırma, güvenli, sevecen ve doyumlu olma, hayat amacının farkında olma, daha az eleştiri, tutarlılığın sağlanması, devamlı mutlu olma yollarının öğrenilmesi nefes teknikleri kullanımı ile çok kolaylaşır. Bize ait ve sadece içimizdeki kaynağıkullanarak yaptığımız her işte özgünlüğü müşteriye yansıttığımız oranda farkı ve duygusal faydayı hissettirebiliriz.  Kiişinin ve kurumların diğerlerine göre tercih edilme nedeni fark yaratan bireysel gelişim kalitesidir.

İş Stresini Çözmede Nefes Teknikleri Kullanımı

İş hayatında performansı yükseltmek konusu: daha çok işi eğlenceye dönüştürebilmek, yaptığın işten haz almak ve zaman zaman yükselen elektriği boşaltabilmekle ilgilidir. Stres yönetimi dediğimiz uygulamalar tamamen nefes kontrolü ve nefes kullanımı ile ilgilidir. Nefes teknikleri uygulayarak beyin kimyası ve hormonal sistem üzerinde oluşturulan tesirler; işi deneyimlemeye izin verme, zorlukları kolaylığa çevirme, öfkeyi sevgiye dönüştürme, rekabeti takım ruhuna dönüştürme, bireysel farkındalığı arttırma, daha fazla fiziksel enerji, mutlu kalabilme, duygusal ve fiziksel acıların kontrol edilmesi, kötü alışkanlıkların ortadan kaldırılması ve hayatın anlamı ile ilgili zor sorulara cevap bulunması açısından çok önemlidir.

İşinizde yeni yöntemler ve yeni projeler oluşturmak için

Nefes Teknikleri kullanımı ile beyinin korteks bölgesi üzerindeki baskıyı azaltarak bilinçaltını temizlemek, saklı bilinçaltı potansiyellerini ateşlemek ve yaratıcılık kabiliyetini yükseltmek gibi çok nemli kazançlar sağlayabilirsiniz.     

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!